Skladba taekwonda

Samotná výuka Taekwon-Do ITF probíhá v "nekonečném" kruhu (spíše však ve spirále, čímž ukazujeme neustále zvyšující se výkonnost každého studenta), v němž se prolínají jednotlivé celky výuky Taekwon-Do ITF. Mezi tyto jednotlivé celky patří základní pohyby, technické sestavy, souboj, trénink a sebeobrana.

Pomocí cvičení pod dohledem kvalifikovaného trenéra Taekwon-Do ITF student nejprve zvládá jednotlivé základní pohyby Taekwon-Do ITF, které následně spojuje do kombinací technik, z nichž pak vycházejí technické sestavy. V dalším velkém celku Taekwon-Do ITF již zvládnuté techniky aplikuje v souboji se soupeřem. Aby bylo možné provést správně a důrazně techniku Taekwon-Do ITF, je potřeba také trénovat a otužovat tělo. Tomuto se věnuje vlastní trénink Taekwon-Do a jeho různé formy cvičení. Poslední velkým celkem je výuka speciální praktické sebeobrany.

Spojením všech těchto pěti částí můžeme hovořit o vrcholu výuky Taekwon-Do ITF, čímž je vlastní umění sebeobrany, tj. připravit studenta tak, aby byl schopen kdykoliv a kdekoliv se ubránit jednomu, nebo i více útočníkům, a to jak neozbrojeným tak i ozbrojeným.

Proto také i mistr Taekwon-Do ITF musí cvičit základní pohyby, tak aby jeho sebeobrana pak byla lepší a naopak opakovaná výuka sebeobrany následně zlepšuje základní pohyby.

Taekwon-Do ITF v sobě obsahuje i morální aspekty a vychovává všechny své studenty v duchu zásad Taekwon-Do ITF (zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání, nezdolý duch).

Pokud se chcete dozvědět více o jednotlivých celcích Taekwon-Do ITF, klikněte prosím na jednotlivé nadpisy v kruhu.