Kdo jsmeOficiální název sdružení: Škola taekwon-do ITF Ostrava, z.s.

Identifikační číslo: 60783532

Adresa: Studentská 1770/1 (kancelář JOB-centra), Ostrava Poruba, 700 32

Telefon: +420 603 208 103 (předseda sdružení)

E-mail: ildong@taekwondo.cz

Bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu 2300618303/2010

Stanovy sdružení: PDF

Plaketa ITF: licence č. 5761

Aktuální výkonný výbor: Ing. Marek Lazor (předseda), Mgr. Jana Lazorová, Anna Horkelová (členové výkonného výboru)

Aktuální kontrolní komise: Ing. Markéta Suderová (předseda), Ing. Zdeněk Sklenář, Bc. Tomáš Peterek (členové kontrolní komise)

Výkonný výbor 2014-2016: Ing. Marek Lazor (předseda), Mgr. Jana Lazorová, Ing. Tomáš Cahlík, Ing. Markéta Kovaříková, Anna Horkelová (členové výkonného výboru)

Výkonný výbor 2011-2013: Ing. Marek Lazor (předseda), Anna Horkelová, Bc. Tomáš Cahlík, Markéta Kovaříková, PaedDr. Ing. Pavel Rýgl (členové výkonného výboru)

Výkonný výbor 2004-2010: Ing. Marek Lazor (předseda), Mgr. Jana Lazorová, Bc. Jiří Teslík, Anna Horkelová, Aleš Plaček (členové výkonného výboru)

Pojištění odpovědnosti za škody třetím osobám: Kooperativa pojišťovna, a.s., číslo smlouvy 7400569796

Pojištění proti úrazu 2017: Kooperativa pojišťovna a. s., číslo smlouvy 4950050842

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS 2017: Kooperativa pojišťovna, a. s., číslo smlouvy 7721008020

Historické údaje

14. ledna 1992 se začalo taekwon-do ITF v Ostravě vyučovat v tělocvičně VŠB-TU v Ostravě Porubě.

21. března 1994 byla oficiálně založena organizace s delegovanou právní subjektivitou KT Taekwon-Do Ostrava, jako jeden z klubů trianglu Asociace klubů Triangl v Ostravě.

29. března 1994 byla naše organizace přijata do Českého svazu Taekwon-Do ITF.

23. říjen 1995 byla zaregistrovaná na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů u ministerstva vnitra ČR nástupnická organizace KT Taekwon-Do ITF Ostrava - škola IL DONG, tentokrát již s vlastní právní subjektivitou (registrace u Ministerstva vnitra č.j II/s-OS/1-28292/95-R).

15. listopadu 1995 jsme byli přijati jako řádný člen do Ostravské tělovýchovné unie (organizační číslo 3807104). V roce 2005 jsme oficiálně změnili název na škola Taekwon-Do ITF IL DONG Ostrava.

1. ledna 2014 část našich členů cvičících především v Hlučíně založila ve spolupráci s námi zcela novou samostatnou školu taekwonda ITF, kterou nazvali KANGSONG. Více informací můžete najít na jejich internetových stránkách.Mistrovské technické stupně v taekwondu ITF v naší škole (aktivní)
Mgr. Lazorová Jana
5. dan
trenér 1. třídy
mezinárodní instruktor
mezinárodní rozhodčí A
Ing. Lazor Marek
4. dan
trenér 1. třídy
mezinárodní instruktor
národní rozhodčíKajzar Alan
4. dan
trenér 2. třídy
národní instruktor
mezinárodní rozhodčí A
Bc. Teslík Jiří
4. dan
trenér 3. třídy
národní instruktor
mezinárodní rozhodčí A
Ing. Suderová Markéta
III. dan
trenér 3. třídy
národní rozhodčí
Mgr. Talacek Robin
II. dan
trenér 3. třídy
národní rozhodčí
Bc. Peterek Tomáš
II. dan
trenér 3. třídy
národní rozhodčí
Horkelová Anna
II. dan
trenér 3. třídy
Svoboda Martin
II. dan
národní rozhodčíIng. Cahlík Tomáš
II. dan
trenér 3. třídy
národní rozhodčí
Ing. Suder Michal
I. dan
asistent trenéra
národní rozhodčí
Fryštacký Milan
I. dan
asistent trenéra
národní rozhodčí
Ing. Sklenář Zdeněk
I. dan
asistent trenéra
Ing. Olesz Vladislav
I. dan
asistent trenéra
Fůs Michal
I. dan
asistent trenéra
Adamusová Sylva
I. danMistrovské technické stupně v taekwondu ITF v naší škole (neaktivní)
Martiník Lukáš
IV. dan
Svoboda Patrik
III. dan
trenér 3. třídy

PaedDr. Ing. Rýgl Pavel
III. dan
Plaček Aleš
II. dan
Koval Libor
II. dan
Fojtů Jan
II. dan
Lampartová Andrea
I. dan
Fojtů Karel
I. dan
Bryndač Pavel
I. dan
Guřan Zdeněk
I. dan
Bc. Svozil Libor
I. dan
Ježová Alena
I. dan
Štola Přemysl
I. dan
Vlček Matěj
I. dan
Dufka Petr
I. dan
Konečná Andrea
I. dan
Liška Vojtěch
I. dan
Miketová Petra
I. dan
Smolka Robin
I. dan
Horkel Lukáš
I. dan
Horkel Tomáš
I. dan
Pavlík Roman
I. dan
Římanová Michaela
I. dan
Deingruber Ondřej
I. dan
Závodný Jakub
I. dan
asistent trenéra