Členské příspěvkyPlatba členských příspěvkůNa základě rozhodnutí valné hromady školy Taekwon-Do ITF IL DONG Ostrava ze dne 24.6.2014 dochází k úpravě plateb členských příspěvků od 1.9.2014 takto:

  • Výše členského příspěvku se stanovuje na 2.700,- Kč ročně, nebo 1.500,- Kč pololetně, nebo vyjímečně po dohodě s trenérem 300,- Kč měsíčně.

  • Roční členský příspěvek je nutno uhradit svému trenérovi nebo nově bezhotovostně nejpozději do 30.9. daného roku, pololetní nejpozději do 30.9. a následně pak do 31.1. následujícího roku, měsíční pak v průběhu daného měsíce.

  • Členský příspěvek v sobě zahrnuje také roční členský příspěvek Českému svazu Taekwon-Do ITF, z. s. (300,- Kč/rok) a poplatek v Kč za první zkoušku (kup i dan) v každém kalendářním roce.

  • Nově lze hradit členský příspěvek také bezhotovostně (skupiny cvičící na ZŠ Horymírova) na školní bankovní účet č. 2300618303/2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol – rodné číslo, zpráva pro příjemce – jméno, příjmení a období (např. Jan Novák, 9/17 - 6/18)


Děkujeme za vzetí těchto informací na vědomí.

Ing. Marek Lazor, předseda školy